Những mẫu áo đấu không logo đẹp nhất 2022 RO-XAVL tại Huyện Phước Long Tỉnh Bạc Liêu

   

Địa lý
Huyện Phước Long nằm ở phía Bắc tỉnh Bạc Liêu, có vị trí địa lý:
 
Phía bắc giáp huyện Hồng Dân
Phía nam giáp thị xã Giá Rai
Phía đông nam giáp các huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình
Phía tây giáp huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Phía đông giáp thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.
Huyện Phước Long có diện tích 417,84 km², dân số năm 2019 là 124.405 người, mật độ dân số đạt 298 người/km².[1]
Lịch sử
Thời Pháp thuộc
Quận Phước Long thuộc tỉnh Rạch Giá được thực dân Pháp thành lập vào ngày 20 tháng 5 năm 1920, gồm có hai tổng: Thanh Bình và Thanh Yên với tổng cộng 14 làng. Quận lỵ đặt tại làng Phước Long.
 
Ngày 24 tháng 11 năm 1925, quận Phước Long nhận thêm tổng Thanh Biên từ quận Gò Quao chuyển sang.
 
Ngày 1 tháng 1 năm 1936, thực dân Pháp lập đại lý hành chánh An Biên thuộc tỉnh Rạch Giá, trụ sở đặt tại chợ Thứ Ba, gồm 1 tổng có tên là Thanh Biên trên cơ sở tách đất từ quận Phước Long trước đó.
 
Ngày 1 tháng 8 năm 1939, Toàn quyền Đông Dương ban hành Nghị định nâng lên thành quận An Biên, đặt dưới quyền một quan chức người Pháp.
 
Năm 1947, quận Phước Long được chính quyền thực dân Pháp giao cho tỉnh Bạc Liêu. Cũng trong năm này, chính quyền kháng chiến của lực lượng Việt Minh quyết định đổi tên huyện Phước Long thành huyện Hồng Dân, ban đầu thuộc tỉnh Rạch Giá, do lấy theo tên người chiến sĩ cộng sản Trần Hồng Dân (1916 – 1946) đã hy sinh tại địa phương trước đó.
 
Năm 1952, huyện Hồng Dân được giao cho tỉnh Bạc Liêu.