Tag Archives: Eduardo Camavinga

“Nhờ Monchi, Sevilla trở thành một câu lạc bộ nơi tôi được phép đổi mới, mắc lỗi và chia sẻ việc học với các đồng nghiệp khác …

“Nhờ Monchi, Sevilla trở thành một câu lạc bộ nơi tôi được phép đổi mới, mắc lỗi và chia sẻ việc học với các đồng nghiệp khác … bây giờ khi tôi làm huấn luyện viên đến một sân vận động lớn, nổi tiếng, tôi nhớ những ngày tôi phải làm huấn luyện viên Sân […]