Tag Archives: Wigan Athletic Paul Cook

“Nhờ Monchi, Sevilla trở thành một câu lạc bộ nơi tôi được phép đổi mới, mắc lỗi và chia sẻ việc học với các đồng nghiệp khác …

“Nhờ Monchi, Sevilla trở thành một câu lạc bộ nơi tôi được phép đổi mới, mắc lỗi và chia sẻ việc học với các đồng nghiệp khác … bây giờ khi tôi làm huấn luyện viên đến một sân vận động lớn, nổi tiếng, tôi nhớ những ngày tôi phải làm huấn luyện viên Sân […]